เพื่อนงาน
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | บอร์ดคนหางาน | "โฆษณาย่อย"ลงประกาศฟรี |
สมัครสมาชิก | ต้องการลงโฆษณา | การชำระเงิน |ติดต่อทีมงาน
หาคน | หางาน | งานราชการ
 
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
 
ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่
 
 
 
หางาน หาคน
สนใจลงโฆษณา คลิกที่นี่
 
5 เหตุผลที่เด็กจบใหม่ไม่ได้งาน
5 เหตุผลที่เด็กจบใหม่ไม่ได้งาน

ปัจจุบันนักศึกษาจบใหม่ของไทย กำลังประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ประเทศไทยมีผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงาน มาก่อนประมาณ 114,606 ราย ซึ่งมีเหตุผลมาจาก

1.นักศึกษาไม่ศึกษาความต้องการ ของตลาดว่าต้องการตำแหน่งงานอะไร จึงทำให้สมัครงานแบบไร้ทิศทาง

2.นักศึกษานิยมเลือกเรียนกระแสนิยม โดยไม่รู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง

3.เลือกงาน และองค์กรตามที่ตนต้องการมากขึ้น

4.มีทักษะไม่ตรงกับตำแหน่งงาน ที่สนใจ

5.การขาดการเตรียมตัวที่ดี ซึ่งสะท้อนออกทางบุคลิกภาพ ทำให้เสียเปรียบผู้สมัครรายอื่นที่แสดงถึงความพร้อม และความมั่นใจที่ดีกว่า

ข้อมูลของบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่าสายงาน ที่เด็กจบใหม่นิยมหางานมากที่สุด 2 อันดับแรกคือ ตำแหน่งธุรการ ทรัพยากรบุคคล การตลาดและประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีวิธีการทำงานตรงกับพฤติกรรมของเด็กจบใหม่ที่ชอบความท้าทาย ชอบพบปะผู้คน สนุกสนาน ได้รู้จักเรียนรู้การวางแผนงาน ได้แสดงความคิดเห็นกับงาน และได้ใช้เทคโนโลยี ทำให้เด็กจบใหม่รู้สึกว่าได้ใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่

รองลงมาคือ การธนาคาร/การเงิน บัญชี วิศวกร และไอที เนื่องจากเป็น ตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะเฉพาะทางในสายวิชาที่เรียนมา ขณะที่งานที่ตลาดต้องการมากที่สุด ในปัจจุบันกลับเป็น ตำแหน่งพนักงานขาย การบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ เนื่องจากเป็นฟันเฟืองสำคัญจะช่วยให้ธุรกิจขององค์กรต่างๆ ขับเคลื่อนและเติบโตตาม เป้าหมาย ทั้งยังเป็นตำแหน่งที่มีการหมุนเวียนบุคลากรค่อนข้างสูง

รองลงมาคือตำแหน่ง วิศวกรและ ไอที ถือเป็นตำแหน่งงานที่เป็นพื้นฐาน สำคัญของทุกอุตสาหกรรมที่องค์กรขาด ไม่ได้ เพราะโลกเทคโนโลยีมีความก้าวล้ำ อยู่เสมอ และมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผนวกกับต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ควบคุมดูแล ยิ่งเมื่อใกล้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตำแหน่งงานนี้ก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาด อย่างมาก เพราะแต่ละองค์กรก็ย่อม ต้องการคนที่เก่งและชำนาญการที่สุดไป ร่วมงาน

สุดท้ายคือตำแหน่งธุรการ ทรัพยากรบุคคล การตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
ตำแหน่งที่ช่วยสนับสนุนการเติบโต ขององค์กร เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่คอยบริหารจัดการองค์กรทั้งเรื่องภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภายนอก ปัจจุบันไม่เพียงแต่ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางาน แต่เด็ก จบใหม่ควรมีประสบการณ์ฝึกงานตาม สายงานที่ต้องการ เพื่อฝึกทักษะการทำงาน และความรับผิดชอบก่อนจะเริ่มงานจริง ควรมีความเชี่ยวชาญ ควรเรียนรู้ภาษาที่ 3 ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ มีความรู้ ด้านโซเชียลมีเดีย และควรมีบุคลิกภาพดี ใฝ่รู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีข้อแนะนำสำหรับนักศึกษา จบใหม่ที่มีต้องการทำงานที่ใฝ่ฝัน ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

1.ถามตัวเองก่อนว่า ตนนั้น "ชอบ" หรือ "ถนัด" งานอะไร- การที่เรารู้จัก ตัวเอง ก็จะทำให้เรามุ่งไปสู่การค้นหาตำแหน่งที่ชอบ หรือไม่ว่าจะไปสมัครงาน กับองค์กรไหน ก็ย่อมที่จะมีความสุขใน การทำงานและประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากนัก

2.ลงมือค้นหางานที่ชอบหรือถนัด โดยพิจารณาดูจากคุณสมบัติที่ปรากฏในประกาศโฆษณาตำแหน่งงานว่าตรงกับ ความรู้ความสามารถของเราหรือไม่

ปัจจุบันเว็บไซต์หางานที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ ต่างก็อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้หางานได้เลือกสรรงานที่ชอบ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซึ่งผู้สมัคร งานสามารถสมัครงานกับบริษัทนั้นๆ ได้ทันที

3.เตรียมความพร้อมในการ สมัครงานอย่างมืออาชีพ โดยเริ่มจากการ เตรียมเรซูเม่ ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่จะทำให้บริษัทที่เราต้องการไปสมัครได้รู้จักตัวตนของเรามากที่สุด ซึ่งผู้สมัครงานสมควรอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องการใช้ภาษา ตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง การเขียนให้ตรงประเด็น ไม่ยืดเยื้อ และ เน้นจุดแข็งของเราให้ชัดเจนการใช้รูปถ่าย ที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ ทั้งเตรียมเอกสารประกอบการ สมัครงานต้องครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น ใบรับรองผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการฝึกงาน ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทที่เราสมัครงาน และเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งาน ทั้งเรื่องเครื่องแต่งกาย บุคลิกโดยรวม ที่ถูกกาลเทศะ เป็นต้น

เมื่อ 5 เม.ย. 2557 เข้าชม 6007 ครั้ง
 
ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เพื่อนงาน ได้ที่ 081-6221890 แฟกซ์ 0-2906-5126
ที่อยู่ 36/201 ซอยเลียบคลองสอง30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Copyright © 2014 เพื่อนงาน All right reserved | Design By ScriptWeb2U